POLITYKA PRYWATNOŚCI NGChat.com

 

Szanując Państwa prawo do prywatności, jako właściciel NGChat.com oraz administrator danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) niniejszym przedstawiamy politykę prywatności.

Dane, które przetwarza NGChat.com

Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest w pełni dobrowolne.

Świadczymy usługi określone w Regulaminie [link]. Dla prawidłowego zawarcia i wykonania umowy sprzedaży oraz świadczenia innych usług niezbędne jest podanie następujących danych osobowych:

  1. a) aktywny adres e-mail,
  2. b) nazwa Użytkownika,
  3. c) inne dane niezbędne w przypadku konieczności wystawienia faktury VAT.

 

Niezależnie od zakresu podanych przez Państwa informacji podczas wizyt na stronach NGChat.com serwer lub programy służące do analizy zachowań automatycznie zbierają dane dotyczące tych wizyt. Dane te to w szczególności numer IP i system operacyjny urządzenia, z którego Państwo korzystacie, nazwa przeglądarki, informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z naszych stron internetowych i usług oraz inne dane transmitowane protokołem http://.

 

W jaki sposób NGChat.com wykorzystuję dane?

Przekazane przez Państwa dane osobowe wykorzystujemy w celu prawidłowego wykonania umowy świadczenia usług drogą elektroniczną. W szczególności podawane przez Państwa dane służą do obsługi systemu NGChat.com, płatności oraz kontaktu z Państwem.

Państwa dane są także wykorzystywane w celu:

  • dostosowywania zawartości Serwisu do Państwa preferencji oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki korzystają Państwo ze strony NGChat.com, co umożliwia stałe podnoszenie poziomu świadczonych usług;
  • prezentacji reklam w sposób pozwalający na indywidualizowanie przekazu reklamowego co pozwala na wyświetlanie reklam, które swoją treścią z większym prawdopodobieństwem będą odpowiadały Państwa oczekiwaniom.
  • Przekazywaniem informacji dotyczących działania naszego serwisu.

Nie udostępniam Państwa danych w żaden inny sposób, niż to wynika z celu działalności Serwisu oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej NGChat.com takie działanie i zapewniamy o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

Twoje prawa

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zapewniam Państwu swobodny dostęp do danych osobowych, ich zmiany, poprawiania oraz usuwania. Dostęp, zmiana, poprawianie oraz usuwanie danych osobowych mogą Państwo dokonywać poprzez kontakt z NGChat.com pod adresem e-mail support@ngchat.com

 

 

Zabezpieczenie danych osobowych

W celu zminimalizowania zagrożeń jakie wiążą się z nieuprawnionym dostępem do zbiorów danych osobowych dokładamy starań, aby zapewnić właściwy poziom ochrony prywatności i bezpieczeństwa Państwa danych. Narzędzia, którymi się posługujemy zostały dobrane tak, by zapewnić należytą ochronę przetwarzania danych osobowych zgodnie z wymogami prawa.

 

Informacja o plikach Cookies

 

Cookies, czyli popularnie zwane ciasteczka to niewielkie pliki tekstowe (txt.) wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie usługobiorcy, najczęściej na twardym dysku urządzenia, z którego Państwo korzystacie np. komputer, smartfon, tablet itp. Parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Ciasteczka są stosowane najczęściej w przypadku liczników, sond, sklepów internetowych, stron wymagających logowania, reklam i do monitorowania aktywności odwiedzających.

 

Funkcje cookies

W ramach NGChat.com wykorzystujemy dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym, z którego Państwo korzystacie do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym usługobiorcy przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia.

 

W jaki sposób NGChat.com wykorzystuje informacje zawarte w cookies?

Zazwyczaj dane zawarte w „ciasteczkach” są wykorzystywane do automatycznego rozpoznawania konkretnego usługobiorcy przez serwer, dzięki czemu może on wygenerować przeznaczoną dla niego stronę. Umożliwia to na przykład dostosowanie serwisów WWW, obsługi logowania, generowania statystyk itp. Jak to wygląda w praktyce?

Używamy plików cookies w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji usługobiorcy oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. Ponadto używamy ich w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób usługobiorca korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji usługobiorcy.

Usługobiorca może jednak ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby pliki cookies nie zapisywały się na jego dysku, albo automatycznie usuwały w określonym czasie. Ustawienia te mogą więc zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie usługobiorcy. Niestety w konsekwencji może to prowadzić do problemów z działaniem NGChat.com.

" target="_blank" class="p722c6702e6ff48dc80a74d6dfe6f719a">